Onze missie - visie - waarden

 Missie

Het P.Z. Sint-Jan rekent het tot zijn opdracht om aandacht te geven aan de totaliteit en aan de eigenheid van de persoon, zodat de verschillende aspecten (biologisch, psychosociaal, existentieel) van de problematiek aan bod kunnen komen. Bij elke therapeutische stap houden wij rekening met het lichamelijk en psychisch welbevinden van de persoon.

 Hierbij gaat onze aandacht naar het waardesysteem met bijhorende opvattingen over leven en kwaliteit van leven die hij de moeite waard vindt. De patiënt blijft hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Het team zal maximaal de rechten van de patiënt respecteren.

Een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering ligt aan de basis van onze werking. Dit impliceert een organisatieklimaat van openheid, transparantie en directe communicatie tussen de teamleden, tussen de verschillende diensten en tussen de verschillende beslissingsniveaus van het ziekenhuis.

Kwaliteit van behandeling impliceert ook een wederzijdse bevraging en ontplooiing van alle medewerkers, inclusief aandacht voor gerichte bijkomende opleidingen en vorming. De organisatie kan zo een beroep doen op recente wetenschappelijke inzichten én kritisch blijven ten opzichte van maatschappelijke evoluties.

Hulp verlenen zien wij als bevrijdend menselijk handelen, geïnspireerd door de evangelische verhaaltraditie van belofte en vervulling en zoals zij ook haar uitdrukking vindt in de kernwoorden van de Congregatie van de Zuster van de H. Philippus Neri: geduld, beschikbaarheid, bezinning, vreugde en humor.

De persoonlijke ontmoeting met de patiënt is het dragend element van elk behandelprogramma, zodat verandering kan groeien vanuit nieuwe positieve levenservaringen. Wij staan open voor alle patiënten, ongeacht hun maatschappelijke positie, hun filosofische of religieuze overtuiging.

 Visie

 Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan is een open transparant huis dat zich onderscheidt door kleinschaligheid.

 Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan biedt een gedifferentieerde, multi-modale behandeling aan in functie van de pathologie en de mogelijkheden van de patiënt en realiseert dit met competente medewerkers, binnen de beschikbare middelen.

 De dienstverlening van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan spitst zich toe op de zorgcircuits volwassenen- en ouderenpsychiatrie, mede ondersteund door transmurale samenwerking met diverse actoren, in functie van naadloze overdracht van zorg, dit met het oog op diagnose, behandeling en rehabilitatie van de patiënt.

 In het streven naar optimale kwaliteit en patiëntveiligheid engageren medewerker en patiënt zich tegenover elkaar.

 Waarden

 Een klimaat van samenwerking stimuleert het opnemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid en versterkt de attitude om voortdurend te leren in ons klantgericht werken.