Richtlijnen Corona - Externen

 Poliklinische en ambulante consultaties

Vanaf 06/05/2020 zullen er opnieuw poliklinische en ambulante consultatie doorgaan in ons ziekenhuis, dit kan enkel na afspraak.

Algemene te volgen richtlijnen:

- U dient zich aan te melden aan het groene hekken aan de hoofdingang van het domein.
Daar kan u aanbellen en zich aanmelden met vermelding van: uw naam, het tijdstip van de afspraak en de behandelende arts. Hierop zal toegang tot het domein verleend worden.

- Wij vragen om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar de afspraak te komen.
Indien u toch genoodzaakt bent om met de wagen tot hier te komen vragen wij u om deze te parkeren op parking 3 (parking gelegen aan het restaurant).

- Het dragen van een mondmasker is verplicht!

- U komt binnen via de hoofdingang aan gebouw A - Onthaal. 
Hierbij verzoeken we u om de handen te desinfecteren met handgel.

Indien u verder vragen heeft of een afspraak wenst te maken kan u ons steeds bereiken op het nummer: 09/376.97.11

Video-consultaties

Nieuw: Video-consultaties gekende patiënten

Wanneer patiënten gekend zijn binnen PC St.-Jan wordt in een aantal situaties de mogelijkheid geboden om consultaties of gesprekken te hebben via video-conferentie. Digitale communicatie tussen mensen is meer en meer een deel van ons dagelijks leven en in de zorg is dit niet anders. Deze videocontacten zullen aanvullend zijn op andere type contacten, maar zullen in principe nooit op zichzelf staan (enkel in heel uitzonderlijke situaties kan dit wel van toepassing zijn).

Deze video-consulten zullen steeds op initiatief van een hulpverlener in het ziekenhuis of een arts verbonden aan het ziekenhuis gebeuren en verlopen via een sterk beveiligde toepassing. Aangezien deze contacten steeds plaatsvinden binnen de zorgrelatie met de hulpverlener zijn de privacyregels, beschreven in het privacyreglement dat hier terug te vinden is, ook hierop van toepassing.

Toegangscode. Concreet ontvang je als patiënt een uitnodiging voor het video-gesprek en wordt een toegangscode toegestuurd/doorgebeld.

Smarphone of tablet? Eenmalig zal je hiervoor een applicatie moeten downloaden indien je dat via smartphone of tablet wenst te doen.
De handleiding voor het installeren van de applicatie op je smartphone of tablet kan je hier terugvinden.

Computer of laptop? Wens je dat via een computer te doen, dan moet je geen applicatie downloaden. Hoe dat in zijn werk gaat kan je hier nalezen. Via deze link kan je daarna met de door ons doorgestuurde toegangscode connecteren met ons.

Wanneer het een consult van een arts betreft is het mogelijk dat een honorarium in rekening wordt gebracht aan de patiënt.

Afhaalpunt

Het is nog steeds mogelijk om persoonlijke spullen of materiaal te brengen naar het afhaalpunt aan de dagkliniek. Dit kan op dinsdag en donderdag voormiddag tussen 11u00 – 12u00.

Afhaalpunt voor persoonlijke materialen zorggebruikers: formulier

Brief voor familie en bezoekers: formulier

Restaurant - Gesloten

In navolging van de wettelijke richtlijnen, ons opgelegd via de verantwoordelijkheid overheid, wordt beslist, met ingang vanaf zaterdag 14 maart 2020, de cafetaria te sluiten voor alle externe bezoekers en dit tot nader order. Enkel personeel kan met zijn persoonlijke badge gebruik maken van de cafetaria.

Wij danken alle bezoekers voor het begrip en hopen u allen spoedig terug te kunnen verwelkomen.

Domein - Gesloten

De toegang tot het ziekenhuis blijft gesloten voor externe bezoekers. Enkel personeelsleden hebben toegang d.m.v. hun personeelsbadge, voor niet personeelsleden wordt in uitzonderlijke gevallen toegang verleend. Dit zal enkel kunnen na afspraak.

Voor meer informatie met betrekking tot uw familielid of kennis: gelieve u te wenden tot de behandelafdeling / PVT via het algemeen telefoonnummer 09/376 97 11.

Wij blijven uiteraard telefonisch bereikbaar om u verder te woord te staan met al u vragen.
Openingsuren van het onthaal:
Ma tem Vr: 08u00 – 17u06
Weekend en feestdagen: 08u30 -16u36

Omwille van een ieders veiligheid, hopen wij te kunnen rekenen op uw begrip en danken voor uw medewerking.