PVT

Neuropsychiater: Dr. A. Vereecken

Coördinator: S. Lepoutre

Hoofdverpleegkundige: H. Van den Fonteyne                                             

Maatschappelijk assistent: N. Wintein