Uitbouw van een kwaliteitssysteem

Uitbouw van een kwaliteitssysteem waarin zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve een plaats hebben.

Kwaliteit optimaliseren impliceert meten via indicatoren, vergelijken met de vooropgestelde norm en de wetenschappelijke literatuur, en bijsturen, steeds opnieuw. Wanneer we meten, vinden we het belangrijk om dit op een verantwoorde en weloverwogen manier te doen, uitgaande van de gedachte dat niet alles wat belangrijk is, kan gemeten worden.

Het beheersen van de kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg is een delicate opdracht. Het is immers niet vanzelfsprekend om kwaliteitsniveaus en -criteria precies te definiëren. De zorgsituaties zijn gekenmerkt door complexe agglomeraten van professionals die vaak situationele en individuele dimensies dienen in te calculeren in hun zorgmodel. Procedures proberen een handleiding te zijn voor het handelen in een complexe omgeving.