samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorgorganisaties

Kwalitatieve samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorgorganisaties is cruciaal in het streven om de zorg meer vraaggericht te maken.

De omgeving is, net als wijzelf, voortdurend aan verandering onderhevig. Maatschappelijke thema's komen en gaan. We kijken oplettend om ons heen om te anticiperen en de omgeving actief te beïnvloeden. Dit laatste doen we door het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met andere diensten en hulpverleners binnen de gezondheids- en welzijnszorg.