Psylos

Sportclub Psylos Meetjesland (SPM)

SPM is een sportclub die deel uitmaakt van Psylos, de Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg.
Psylos is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie die zich richt naar personen met een psychische beperking. Psylos overkoepelt en ondersteunt sportclubs (waaronder SPM) met een link naar de geestelijke gezondheidszorg.
SPM werd tevens erkend door en is lid van de sportraad van de stad Eeklo.

Missie / doelstelling

Psylos verhoogt de sportparticipatie van personen met een psychische beperking en gaat en staat voor een kwalitatief sportaanbod met als doel voor elk van deze sporters een zo hoog mogelijke graad van integratie in het sportlandschap te bekomen.
Sportclub Psylos Meetjesland wil hierop aansluiten door volgende doelstellingen te realiseren:

* SPM wil enerzijds een kwalitatief omnisportaanbod organiseren voor haar leden.
* SPM wil anderzijds haar leden ondersteunen in hun verkenning van en 
   aansluiting op het regulier sportaanbod in andere sportclubs.


Contactpersonen:

Sportverantwoordelijke: Luc Deruelle
Voor meer informatie over het aanbod - dir.secretariaat@psyeeklo.be of
tel. 09/376 97 00

Meer informatie raadpleeg:

1. Brochure Psylos
2. Clubreglement

 Provincie Oost-Vlaanderen - cultuur en vrije tijd - sport    www.oost-vlaanderen.be