Drie afzonderlijke perspectieven

Het PC Sint-Jan kiest ervoor de kwaliteit van zorg te evalueren vanuit drie afzonderlijke perspectieven, nl. het patiëntenperspectief, het professionele perspectief en het organisatieperspectief :

 

Het hulpverleningsaanbod moet patiëntgericht zijn en afgestemd zijn op de reële behoefte van de patiënt, hoewel kwaliteit niet mag verengd worden tot een  inspelen op de verwachtingen van de patiënt. Wij vinden het belangrijk zicht te krijgen op en rekening te houden met de verwachtingen van de patiënt en maken daarom onder andere gebruik van een systematische tevredenheidsmeting en een duidelijke en laagdrempelige klachtenprocedure.

De hulpverleners gaan uit van een uitgesproken visie op de vraag van de patiënt alsook op het hanteren van het contact met de patiënt. In deze visie is het uitgangspunt 'patiënt centraal' sterk uitgewerkt. Deze visie wordt tevens als leidraad gehanteerd in het dagelijkse klinische werk.

Om aan de noden van de patiënt tegemoet te komen, streven wij naar het meest efficiënte en productieve gebruik van middelen binnen de grenzen en aanwijzingen gesteld door de hogere autoriteiten.