Patientveiligheid centraal stellen

Patiëntveiligheid is een belangrijk aspect van kwaliteitsvolle zorg. Daarom willen we dit centraal stellen en de patiëntveiligheidscultuur onder de loep nemen om zo te komen tot verbeteracties.