PZ SINT-JAN

Het PZ Sint-Jan bestaat uit twee verschillende diensten, namelijk de Algemene Psychiatrie en de Categorale Psychiatrie. Deze zijn beiden onderverdeeld in drie verschillende klinieken.

De dienst Algemene Psychiatrie richt zich op een heterogene doelgroep en hanteert hiervoor aangepaste behandeldoelstellingen. Er is de Kliniek voor Opname en Behandeling Volwassenen en de Kliniek voor Opname en Behandeling Ouderen. Er is ook een kliniek Herstelgerichte Zorg voorzien die zowel residentieel (woning) als transmuraal ( dagtherapie) de herstelgerichte functie van het ziekenhuis belichaamt.

De dienst Categorale Psychiatrie omvat een meer afgelijnde werking naar specifieke doelgroepen toe. De behandeldoelstellingen worden concreet afgestemd op de noden van deze doelgroepen. Er is een aanbod voor de doelgroep dubbeldiagnose, de Kliniek voor DubbelDiagnose. Er is een kliniek voor ouderen met cognitieve stoornissen en personen met dementie die verweergedrag vertonen, de Kliniek SP. Vervolgens is er ook een kliniek voor patiënten met een ASAP - profiel (angst-, stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen).

                                      Voorstelling dienstenstructuren