Opname

Aanmeldingsmodaliteiten

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Adres
: Oostveldstraat 1 - 9900 Eeklo
Telefoon: 09/376 97 11

Opnameprocedure:
De opname-aanvraag kan gesteld worden via bovenstaand telefoonnummer. U kan deze vraag richten tot de gewenste afdeling. Indien u geen specifieke afdeling voor ogen heeft, maar enkel een algemene opname-aanvraag, zal u doorverbonden worden met een opnamecoördinator. Hierbij zal deze persoon uw vraag beluisteren en vervolgens bespreken met een psychiater. Afhankelijk van de aanmeldingsklacht en urgentie van de situatie worden verdere afspraken gemaakt. Een intakegesprek behoort tot de mogelijkheden. In dit laatste geval wordt de tijdsspanne tussen intakegesprek en antwoord zo kort mogelijk gehouden.

Opnameverloop

Mee te brengen bij opname

Persoonlijke spullen: kledij, toiletgerief, beperkt zakgeld

Administratieve formulieren: identiteitskaart, SIS-kaart, kleefvignet en boekje mutualiteit, naam en adres van contactpersonen en huisarts.

Medische formulieren (verwijsbrief geneesheer, lijst geneesmiddelen)

Washandjes en handdoeken worden door het ziekenhuis verstrekt indien nodig. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag per dag aangerekend.

Onthaal

Bij aanmelding in ons ziekenhuis zal een verpleegkundige of leefgroepverant-woordelijke met de patiënt en eventueel de familie kennismaken.
Tijdens het opnamegesprek zullen administratieve gegevens evenals persoonlijke informatie worden nagevraagd.
Vervolgens leidt een verpleegkundige of leefgroepverantwoordelijke de patiënt rond op de afdeling en legt de afdelingswerking uit. De patiënt ontvangt ook een onthaal- en afdelingsbrochure.
Tijdens de eerste dagen maakt de patiënt ook kennis met de andere teamleden.