Sp-kliniek

DOELGROEP

 Klik hier voor de folder.

Zorgvragers met cognitieve stoornissen.

Personen met dementie die verweergedrag vertonen.

Afdeling

capaciteit: 24 bedden

Doelstelling

Diagnosestelling: verfijning, differentiaaldiagnose

Behandeling

Revalidatie

Kwaliteit van leven verhogen 

Behandeling

Groeps- en individuele benaderingen worden gecombineerd:

farmacotherapie

belevingsgericht contact

milieutherapie

bewegingstherapie

ergotherapie

logopedie

sociale begeleiding

familiale ondersteuning