Kliniek voor ASAP

 (angst-, stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen)

Doelgroep

Behandeling voor patiënten met een angst-, stemmings-, aanpassings- of persoonlijkheidsstoornis, legaal middelenmisbruik of door een legaal middel. Middelenafhankelijkheid is hierbij geen tegenindicatie.

Er is een aparte unit voor patiënten met een psychiatrische aandoening behorende tot de stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, stemmingsstoornissen door somatische aandoening of door een middel).

 Afdeling

Capaciteit: 26 plaatsen

Doelstellingen

Diagnostiek

Normalisatie van de acute klachten en symptomen

Verbeteren of herstel van het algemeen psychosociaal welzijn en functioneren op meerdere niveau's (wonen, werk, relaties, gezin)

Hervalpreventie

Behandeling

Er vindt een grondige diagnostiek plaats op medisch, farmacologisch en psychotherapeutisch vlak.

Er wordt een milieutherapeutische setting aangeboden: de teamwerking, infrastructuur en organisatie zijn erop gericht om een waaier van kansen aan de patiënt aan te bieden. De ondersteunende houding vormt de basis van alle therapeutische interventies.

De vraag en de noden van de patiënt staan centraal. Voor elke patiënt wordt een persoonsgericht behandelplan opgesteld.

Structuur: dagelijkse verpleegkundige aandacht, zorgroutine en afdelingsstructuur

Activatie en vorming: gezondheidscommunicatie, relaxatie, bewegingstherapie, psycho-educatie, concentratietraining, muziektherapie, creatieve therapie, socioculturele therapie, actie-reflectie-therapie (ART), ergotherapie

Psychotherapeutische activiteiten: individuele psychotherapie, groepstherapie (stress & depressiviteit, middelenmisbruik), assertiviteitstraining,  familiebegeleiding.
De ernst van de depressie wordt op meerdere tijdstippen nagegaan door o.a. het afnemen van depressieschalen.
Het zorgprogramma rust op 2 pijlers:
1. Medisch: farmaco-, licht-, en eventuele electroconvulsietherapie
2. Psychotherapeutisch: cognitieve- en interpersoonlijke psychotherapie
Er is een specifiek therapie-aanbod: themagroepen depressie (ergo, beweging), psycho-educatie.