Kliniek voor dubbeldiagnose

Doelgroep

 Klik hier voor de folder

Jongvolwassen personen met een psychiatrische stoornis in combinatie met een problematiek van illegaal middelenmisbruik of afhankelijkheid.

 Afdeling

De opnameduur is 6 maanden.

 Afdelingen met mogelijkheid tot verhoogd toezicht bestaande uit 3 kleine leefunits.

 Exclusiecriteria

Patiënten met duidelijk cognitieve problemen.

Patiënten met antisociale persoonlijkheidskenmerken.

 Aanmeldingsmodaliteiten

De aanvraag kan gesteld worden door diverse voorzieningen of individuele verwijzers, de familie en de patiënt zelf.

Er wordt een intakegesprek gepland en verslagen over andere behandelingen kunnen opgevraagd worden.  

Doelstelling

Vertrouwensband tussen team en patiënt opbouwen.

Middelenvrije periode inlassen die toelaat om de achterliggende problemen te verkennen en aan te pakken, vertrekkende vanuit de subjectieve vraag van de patiënt.

Mogelijkheid geven om de patiënt te laten spreken, kiezen en concrete stappen te zetten in het uitbouwen van een toekomstperspectief (sociaal netwerk, werk, wonen, vrije tijd,...)

Behandelingsfilosofie en methodes

Conceptueel kader: psychoanalytisch perspectief (verwevenheid van de middelenafhankelijkheid en de onderliggende problemen).

Therapeutische relatie staat centraal, hantering van de overdracht in functie van structurele diagnostiek (neurose/psychose) en van de particuliere levensgeschiedenis van de patiënt.

In functie van het middelengebruik: gefaseerd verloop van de opname met specifieke overgangscriteria en met progressieve uitbreiding van uitgang en verantwoordelijkheid en met de nodige accenten op hervalpreventie.

Leegroepwerking: op laagdrempelige wijze aanwezigheid in het alledaagse groepsleven.

Therapieprogramma met o.a.: ergo- en creatieve therapie, bewegingstherapie, socioculturele therapie, opvolgingsgesprekken met volgverpleegkundige, psychotherapie.  

Farmacotherapie: op indicatie en in overleg met de patiënt worden substitutietherapie opgestart en psychofarmaca voorgeschreven.