Kliniek voor opname en behandeling  volwassenen

Doelgroep

Personen die intensieve zorg, veiligheid en toezicht vragen omwille van hun acute psychiatrische toestandbeeld zoals bij suïcidaliteit, depressie, psychose of ontwenning. Er is een aparte unit voorzien voor personen met een psychotische stoornis die na een acute opstoot nog niet in aanmerking komen voor een doorverwijzing naar een ambulante psychiatrische nazorg of een resocialiserend traject.

Afdeling

Capaciteit: 26 bedden

Doelstellingen

Crisisopvang: stabilisatie of normalisatie van de acute toestand

Observatie en diagnostiek

Herstel van het algemeen lichamelijk en psychosociaal welzijn en functioneren

Oriëntering naar een aangepaste vervolgbehandeling binnen het ziekenhuis of extern

Ondersteuning van de patiënt in zijn stabilisatiepoging na een acute psychotische decompensatie. 

Behandeling

Het milieutherapeutisch aanbod is erop gericht dat de patiënt opnieuw vertrouwen krijgt in zijn herstel en in de dagelijkse, sociale realiteit.

De intensieve opvolging op korte termijn gebeurt via:

    - Aanbod van een kleinschalige dag- en afdelingsstructuur
    - Doorgedreven persoonsgerichte verpleegkundige aandacht en zorg
    - Psychotherapeutische ondersteuning via individuele gesprekken met de
      psycholoog, volgverpleegkundige, maatschappelijk werker, ergotherapeut en
      stafmedewerker zingeving.
    - Stimulatie van contacten en overleg met familie
    - Een uitgebreid therapeutisch aanbod

 Het afdelingsklimaat en het multidisciplinaire behandelprogramma worden maximaal afgestemd op de beperkingen en de mogelijkheden van de personen in opname. Hiervoor is dan ook een aparte unit voorzien voor de subgroep van personen met een psychotische problematiek.