Kliniek voor opname en behandeling  volwassenen

Doelgroep

 Klik hier voor de folder

Personen die intensieve zorg, veiligheid en toezicht vragen omwille van hun acuut psychiatrische en /of gedrag:                                              

Persoonlijkheidsproblematiek.

Stemmingsstoornis (depressieve of bipolaire stoornis.

Middelenmisbruik en/of afhankelijkheid (alcohol e.a. middelen)

Psychose 

Afdeling

Is gelokaliseerd in gebouw N1-N2 en S-T.

Capaciteit: 2x5 plaatsen + 1 x 25 plaatsen + 2x5 en 2x6 mogelijkheid unit met verhoogd toezicht.

Vrijwillige opname met minimale behandelbereidheid langs de kant van de patiënt.  

Opnameaanvraag en intake

Exclusie: patiënt in gedwongen opnamestatuut (collocatie) en patiënten met risico op extreem agressief gedrag.

Psychiatrische stoornissen die behandelbaar zijn binnen een open structuur.

Patiënten in een gedwongen opnamestatuut.  

Aanmeldingsmodaliteiten

De aanvraag kan gesteld worden door de patiënt zelf, familie, huisarts, voorziening in de welzijns- of gezondheidzorg of justitiële diensten...

Afhankelijk van urgentie, ernst of aard van aanmeldingsproblematiek worden gepaste opnameacties genomen gaande van een snelle opname tot een voorafgaande intakegesprek.

Doelstelling

Crisisopvang: stabilisatie of normalisatie van de acute toestand.

Observatie en diagnostiek

Herstel van het algemeen lichamelijk en psychosociaal welzijn en functioneren.

Oriëntering naar een aangepaste vervolgbehandeling binnen het ziekenhuis of extern.

Hervalpreventie via veranderingsgerichte therapie en persoonlijke ontwikkeling.   

Behandelingsmethodiek

Het milieu therapeutische aanbod is er opgericht dat de patiënt opnieuw vertrouwen krijgt in zijn herstel en in de dagelijkse, sociale realiteit.

De intensieve opvolging op korte termijn gebeurt via:
-  Aanbod van een kleinschalige dag- en afdelingsstructuur.
-  Doorgedreven persoonsgerichte verpleegkundige aandacht en zorg.
-  Psychotherapeutische ondersteuning via individuele gesprekken met
   psycholoog, volgverpleegkundige, maatschappelijk werkster, therapeutisch
   medewerker.
-  Individuele en groepsactiviteiten gestimuleerd vanuit de ergo-en
   bewegingstherapie.
-  Stimuleren van contacten en overleg met familie.

Activatie en vorming:
-  Ergotherapie: huishoudelijke, socioculturele, muziek-en creatieve therapie 
   beeldende expressie, projectwerking, concentratietraining en actua/
   zorgboerderij.
-  Bewegingstherapie: kinesitherapie, fitness, sport, relaxatie.
-  Patiënten-Team-Ontmoeting (PTO).
-  Gezondheidscommunicatie en psychoeducatie.   
-  Werkateliers (houtbewerking, groengroep)