Kliniek voor Opname en Behandeling ouderen

Doelgroep

 Klik hier voor de folder.

Ouderen met een niet organische, psychiatrische problematiek (beginnende dementie, pathologische rouw, angst- en paniek stoornissen, depressie, alcoholisme, psychose, neurotische problematiek).

Organische problematiek mits revalidatie - resocialisatie mogelijkheden.


Exclusiecriteria:
* Korsakov (zonder revalidatiemogelijkheden).
* Matig tot ernstige dementiële problematiek.
* Niet-aangeboren hersentrauma.

Afdeling

Capaciteit: 25 bedden

Mogelijkheid tot dag- en nachthospitalisatie

Doelstelling

Op basis van een multidisciplinaire diagnose een behandeling aanbieden die zo dicht mogelijk aansluit bij de hulpvraag of toekomstplanning van de patiënt.

De diagnostiek omvat multidisciplinaire klinische observaties aangevuld met objectiverende metingen op neuropsychologische en functionele domeinen.

De diagnostische fase proberen we af te ronden binnen de 3 weken.

Behandeling

Ontslagmanagement op maat van de cliënt.

Aanbod van volledige hospitalisatie of daghospitalisatie.

 Multidisciplinair

.Samenstellen van een individueel behandelplan

Groeps- en individuele benaderingen worden gecombineerd:
Farmacotherapie, cognitieve stimulatie/revalidatie, psychomotorische therapie,  sociale begeleiding, individuele psychotherapie, milieutherapie, individuele opvolging door de volgverpleegkundige en volgtherapeut.