Kliniek voor herstelgerichte zorg

Deze Kliniek belichaamt de herstelgerichte functie van het ziekenhuis met zowel een residentiële (woning) als een transmurale (dagtherapie) werking.

Er is een apart centrum voorzien met een intensieve dagtherapeutische werking waarbij de focus ligt op herstel en rehabilitatie.

 Er zijn 4 woningen op het domein waar mensen de kans krijgen om vanuit een concrete woonsituatie zich voor te bereiden op ontslag (21 bedden). Er is aansluiting op het dagtherapeutische programma.

Doelgroep

 Er is een dagbehandeling voorzien voor patiënten met psychische problemen waarbij een vervolgbehandeling onder de vorm van dagtherapie aangewezen is.

 De woningen zijn bedoeld voor volwassenen met een psychiatrische of psychosociale problematiek, waarbij de diagnose en de behandeling op punt staat.

 Doelstelling

 De patiënt wordt in staat gesteld om via een inzichtgevende behandeling duurzame veranderingen (cognitie, emotie, gedrag) te bewerkstelligen, vertrekkende vanuit zijn of haar hulpvraag.

 Rehabilitatiedoelstellingen:
Woonrehabilitatie: voorbereiden en ondersteunen van zelfstandig wonen, begeleid wonen of beschut wonen.

Arbeids- en/of vrije tijdsrehabilitatie: voorbereiden op het installeren van een haalbare dagstructuur op maat van de bewoner: arbeidstrajectbegeleiding, opleiding, regulier of vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding, aansluiten bij vrijetijdsclubs, ...

Relatie-rehabilitatie: het herstellen of verbeteren van gewenste familiale en andere relationele banden om te zorgen voor een steunend sociaal netwerk na het ontslag.

 Behandeling

 Op basis van de klinische diagnostiek wordt er een multidisciplinair behandelingsprogramma aangeboden. Er wordt gewerkt aan een therapeutisch milieu waarin interpersoonlijke ontmoetingen hun plaats krijgen en besproken kunnen worden binnen de therapieën.

 Volgende therapieën maken deel uit van het programma: groeps- en individuele psychotherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, ergotherapie, ADL-begeleiding, psycho-educatie en atelierwerking.

 Aansluitend op de individuele noden en vaardigheden krijgt de patiënt de kans te leren en te continueren. Het aanbod van dagstructuur, activatie en motivatie zijn sleutelbegrippen.