Dienst Algemene Psychiatrie

Onder de Algemene Psychiatrie zijn volgende klinieken gevestigd:

 Kliniek voor Opname en Behandeling Volwassenen

 Dagkliniek

 Kliniek voor Opname en Behandeling Ouderen