Patiëntenzorg

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan omvat het Psychiatrisch Ziekenhuis en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT).

Psychiatrisch Ziekenhuis

Het Psychiatrisch Ziekenhuis heeft de mogelijkheid om behandeling te bieden aan 181 patiënten met psychische problemen:

109 bedden volledige hospitalisatie

46 stoelen daghospitalisatie

2 bedden nachthospitalisatie

Het psychiatrisch ziekenhuis bestaat uit 2 diensten:

Dienst algemene psychiatrie

Dienst categorale psychiatrie

Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis streeft ernaar om een aangenaam woonklimaat te bieden aan een 40-tal bewoners met een chronische, gestabiliseerde psychische problematiek.