Kwaliteit en patiëntveiligheid / Audit

Kwaliteit- en patiëntveiligheid

Voor het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan is kwaliteit- en patiëntveiligheid een dagelijkse bezorgdheid. Deze centrale thema's staan hoog op de agenda, er wordt dagelijks gewerkt om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de patiënten te verhogen.

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid is niet enkel een zorg van de medewerkers patiëntenzorg maar wordt uitgedragen doorheen de volledige organisatie. Dit wordt duidelijk aangegeven binnen de missie visie van het ziekenhuis. Link naar missie visie.

In het kader van kwaliteitsvolle zorg neemt het ziekenhuis jaarlijks deel aan het contract 'Coördinatie Kwaliteit en Patiëntveiligheid' vanuit de federale overheid. Vanuit dit contract worden er verschillende initiatieven opgestart om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Melden van (bijna-) incidenten

Doormiddel van een elektronisch incident meldsysteem zijn we als ziekenhuis instaat vlot de risico's en incidenten rond patiëntveiligheid in te schatten en aan te pakken. Binnen het ziekenhuis worden medewerkers gestimuleerd om alle (bijna-) incidenten te melden, het stimuleren gebeurt op verschillende manieren. Hiernaast wordt er gewerkt aan de veiligheidscultuur zodanig dat medewerkers in alle veiligheid en vertrouwen incidenten kunnen melden.

Farmacie

Binnen het ziekenhuis wordt er sterk ingezet op een veilige manier van werken met medicatie. Zo wordt er extra aandacht besteed aan hoog risico medicatie en het klaarzetten en toedienen van medicatie. Via een duidelijke omschreven procedure en extra vorming voor de medewerkers proberen we als ziekenhuis het aantal medicatiefouten tot een minimum te beperken.

Valpreventie

Binnen het ziekenhuis wordt er werk gemaakt van een duidelijk omschreven valpreventiebeleid. Binnen de kliniek opname en behandeling voor ouderen en de SP kliniek wordt er gewerkt met een risicotaxatie voor vallen. Op deze manier wordt er een inschatting gemaakt van de valgevaarlijkheid van de oudere en wordt er een persoonlijke aanpak opgesteld. Via deze manier proberen we de ernst en het aantal valincidenten tot een minimum te beperken.

Ontslagmomenten

De sociale dienst zal bijzondere aandacht besteden aan de sociale positie van de patiënt. Samen met de patiënt en het team wordt er nagegaan in welke levensdomeinen er specifieke ondersteuning nodig is. Hiervoor hanteert het ziekenhuis de methodiek van het ontslagmanagement. Er wordt binnen het ziekenhuis gestreefd naar ontslagmoment op maat van de patiënt.

Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP² GGZ)

Verder neemt het ziekenhuis nog deel aan het Vlaams indicatorenproject voor patiënten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg (VIP² GGZ).
Binnen dit project worden er verschillende aspecten van kwaliteit van zorg gemeten in voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Het ziekenhuis koos ervoor deel te nemen aan 4 indicatoren. Hieronder zijn de resultaten terug te vinden van deze indicatoren.

Ervaringsdeskundigen

Resultaten 2018

 Suïcidepreventiebeleid

 Resultaten 2017

 Resultaten 2018

 Vlaamse patiënten peiling

 Resultaten 2017

 Resultaten 2018

 Volledig geneesmiddelenvoorschrift

Resultaten 2017

 Resultaten 2018

 Handhygiëne

Jaarlijks neemt het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan deel aan de nationale campagne voor handhygiëne.

Audit