REGAS GEBRUIKERSMIDDAG

Op 28 november 2013 vond de jaarlijkse Regas gebruikersmiddag plaats. Dit maal in het vormingscentrum Guislain te Gent. De middag werd gestart met een uitgebreide presentatie over nieuwe functionaliteiten in REGAS 5 (SaaS) door Marijol Holtkamp (product manager Regas BV). Minstens zo interessant was de presentatie van Paul Van Haelemeesch (Broeders Alexianen). Hij nam ons mee in de wereld van de cliënt die zelf registreert. Geïnteresseerden konden hierna aansluiten bij zijn discussietafel waar volop werd gediscussieerd over wat de impact is als je besluit om cliënten te laten participeren in hun eigen dossier. Overige discussietafel over de zin of onzin van tijdschijven (door Pamela De Zeeuw) en inspirerende behandelplannen (door Stan De Smet) werden eveneens als boeiende thema's onthaald.
Zie: http://subscriber.e-mark.nl/online.php?db=527V56&mailing=106V1126706289&user=1396V1866617233