Herschikking doelgroepen

Op 4 januari 2011 werden de doelgroepen binnen het departement volwassenenpsychiatrie herschikt.
Vertrekkend vanuit een duidelijk definiëring wordt gefocust naar een kwalitatieve en specialistische behandeling voor de patiënt. Op die manier wil het ziekenhuis nog meer inspelen op de individuele zorg- en behandelnoden van de patiënt.
via de rubriek patiëntenzorg in de website, verneemt u meer over de diensten algemene psychiatrie, dubbeldiagnose, ouderenpsychiatrie en de dagkliniek.

De directie van het ziekenhuis wil via deze weg tevens gebruik maken om alle medewerkers die actief meewerkten aan de realisatie van deze herschikking uitdrukkelijk te danken.