PROJECT MAGDATSO

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan spitst zich o.a. toe op de doelgroep ouderenpsychiatrie. Om de zorg aan ouderen vorm te geven engageert het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan zich tot transmurale samenwerkingsvormen in functie van een naadloze overdracht van zorg met het oog op diagnose, behandeling en/of rehabilitatie.

 Tevens wil het Psychiatrisch Centrum een behoeftegestuurde hulpverlening bieden. Dit betekent dat we willen tegemoet komen aan de psychische, psychosociale en psychiatrisch noden en hulpvragen bij ouderen in het Meetjesland.

In het kader van deze uitgangspunten heeft P.C. Sint-Jan een associatie gevormd met andere, regionale partners uit de geestelijke gezondheidszorg, met name het PC Sint-Jan Baptist, het RCGG Deinze - Eeklo - Gent, NPTZ Meetjesland ( met ondersteuning van POPOV).
Deze associatie, die verderbouwt op een reeds bestaande samenwerking, wil een nieuwe schakel toevoegen aan haar hulpverleningsaanbod, onder de vorm van het project Magdatso.

 Het project omhelst een meldpunt waar mantelzorgers, hulpverleners, woon- en zorgcentra hulpvragen en andere vragen m.b.t. psychische, psychosociale en psychiatrische noden van hun bewoners kunnen voorleggen na overleg met de huisarts van de desbetreffende bewoner. Deze vraag wordt behandeld door een professionele hulpverlener van de bovenvermelde associatie en kan resulteren in een advies of een doorverwijzing. Indien geïndiceerd kan de hulpverlener de bewoner bezoeken in het WZC i.f.v. diagnostiek.

Een behandeladvies wordt geformuleerd, in samenspraak met één van de psychiaters die verbonden zijn aan de geassocieerde voorzieningen, en overgemaakt aan de huisarts.

 Op een informatie-avond, georganiseerd op 16 november ll. door de bovenvermelde voorzieningen, werd het project MAGDATSO voorgesteld aan de woon- en zorgcentra van het Meetjesland.

11 WZC's waren vertegenwoordigd. Zij kregen de nodige informatie en een uitnodiging tot participatie aan dit project. Verdere, concrete afspraken zullen met de deelnemende WZC's gemaakt worden in de komende weken.

 Het officiële startschot van het project werd gegeven op dinsdag 18 januari 2011. Het meldpunt is te bereiken op het nummer 09/376 97 04 elke werkdag van 08u30 tot 20u00.