Stages

Inleiding

Stagiaires uit het middelbaar en hoger onderwijs zijn van harte welkom in ons ziekenhuis. Zo bieden wij  de mogelijkheid aan studenten uit diverse opleidingen om zowel stage te lopen in het departement patiëntenzorg (verpleegkunde, ergotherapie, kinesietherapie, psychologie, orthopedagogie, sociaal assistent) als de ondersteunende diensten (administratie, keuken, technische dienst, huishoudelijke dienst).

Stage is een essentieel onderdeel in diverse opleidingen. De stage geeft weer in welke mate de studenten de theoretische onderbouw verwerkt hebben en geeft tevens een beeld van de vaardigheden en attitudes van de student.
Tijdens hun opleiding stappen de studenten in een groeiproces. Wij willen de stagiair(e)s de mogelijkheid bieden om te reflecteren over hun functioneren waarbij het proces dat iemand doormaakt belangrijker geacht wordt dan de afgewerkte activiteiten.

Algemene verwachtingen

Vanuit het ziekenhuis formuleren wij drie algemene verwachtingen waar stagiairs zich naar kunnen richten: integratie, teamwerk en communicatie. Daarnaast zullen er in samenspraak met de student, de school of de universiteit bijkomende disciplinegerichte verwachtingen of opdrachten geformuleerd worden. In PZ Sint-Jan zijn er specifieke verwachtingen naar studenten verpleegkunde geformuleerd.

Stage-aanvraag

Om de stage-aanvragen correct en tijdig te kunnen beantwoorden en om de stagiairs zo goed mogelijk op te vangen, is er een procedure uitgewerkt. Vierdejaarsstudenten kunnen hier meer informatie terug vinden over het stage aanbod.
Indien u wil stagelopen in ons ziekenhuis, neemt u contact op met het directiesecretariaat.

Praktische regelingen

De eerste stagedag worden de stagiairs onthaald door de begeleiders (her)intreders. Er wordt een rondleiding gegeven op de campus en enkele praktische afspraken worden doorgegeven.

Evaluatie

Ons ziekenhuis hecht belang aan de evaluatie van de stagiairs. OP het einde van de stageperiode wordt aan de studenten gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Op basis van deze tevredenheidsresultaten kunnen we acties ondernemen om de begeleiding van de stagiairs te verbeteren.