Streven naar integrale kwaliteit

Wij streven naar integrale kwaliteit, vanuit de gedachte dat elke handeling en elk teamlid een eigen impact hebben op de kwaliteit van het geheel.

Het zoeken naar mogelijkheden om het zorgproces en de ondersteunende processen continu te verbeteren en te vernieuwen is een belangrijke houding van alle medewerkers. Bovendien hechten wij veel belang aan het continu leren van elkaar.

Ons PC voorziet ruimte en tijd voor een permanente reflectie op de zorgverlening via o.a. intervisies.

Tevens wordt het belang erkend van coachend leiderschap wat onder andere d.m.v. functioneringsgesprekken vorm krijgt. Daarnaast zijn regelmatige en aan de werking aangepaste vorming, bijscholing en opleiding zeer belangrijk voor het up-to-date houden van de professionele kennis van alle medewerkers. Dit vormt de uitdrukking  van een investeren in menselijk potentieel en is een succesfactor voor een kwalitatieve zorg.