zorgtrajectovereenkomst dubbeldiagnose (psychose - toxicomanie)

Het PZ Sint-Jan engageert zich in het kader van netwerkvorming m.b.t. specifieke doelgroepen in de geestelijk gezondheidszorg.


Zo participeert het PZ Sint-Jan in de zorgrajectovereenkomst voor dubbeldiagnose-patiënten binnen de provincie Oost-Vlaanderen vanuit een eigen opgebouwde expertise m.b.t. deze doelgroep. Binnen het aanbod voor de doelgroep dubbeldiagnosepatiënten engageert PZ Sint-Jan zich binnen 2 zorgmodules:

Geïntegreerde behandeling voor de ruimere doelgroep: zie kliniek dubbeldiagnose

B-wonen (=beschut, beschermd of begeleid wonen): zie sociowoningen

Daarnaast participeert het PZ Sint-Jan in verschillende overlegorganen m.b.t. het behandelaanbod en netwerkvorming in deze doelgroep:

Op provinciaal niveau: Provinciaal Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (POPOV)

Opvolging van pilootproject voor dubbeldiagnosepatiënten van de Federale Overheid