Samenwerkingsverbanden

Het ziekenhuis hecht groot belang aan de samenwerking met andere hulpverleners en instanties. Het P.Z. Sint-Jan heeft de volgende samenwerkingsverbanden:

Beschut Wonen Meetjesland "De Wende"

Sedert 1990 biedt De Wende huisvesting en begeleiding aan personen met een psychosociale problematiek. Het wonen wordt aangeboden onder de vorm van gemeenschapshuizen, studio's of begeleid alleen wonen.

AZ Alma Eeklo / Sijsele

Verregaande samenwerking tussen het psychiatrisch centrum sint jan vzw en algemeen ziekenhuis alma is een feit. Op 10 november 2010 werd de overeenkomst ondertekend. lees meer

RCGG Deinze-Eeklo-Gent

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan werkt samen met de vzw Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent.

Zorgtrajectovereenkomst voor dubbeldiagnose patiënten

Het PZ Sint-Jan engageert zich in het kader van netwerkvorming m.b.t. specifieke doelgroepen in de geestelijk gezondheidszorg. Zo participeert het PZ Sint-Jan in verschillende overlegorganen m.b.t. dubbeldiagnose patiënten en aan de zorgtrajectovereenkomst voor dubbeldiagnose patiënten binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

MOBiL Team Meetjesland

Samenwerkingsverband in het kader van de projecten (art 107) ter vermaatschappelijking van de zorg:
Het PC Sint-Jan wenst niet alleen haar residentiële werking verder uit te bouwen, maar investeert eveneens in transmurale en extramurale zorg. Zo participeert PC Sint-Jan aan het project art 107 regio Eeklo-Gent. Dit project heeft tot doel de vermaatschappelijking van de zorg, maar ook de intensifiëring van de residentiële zorg verder gestalte te geven en dit binnen een breed samenwerkingsverband van partners uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Eén van de zichtbare uitingsvormen betreft bv. de opstart van het MOBIL-team dat instaat voor advies, coaching en/of psychiatrische thuiszorg bij chronisch psychiatrische patiënten. Het Mobil Team Meetjesland ging van start op 1 februari 2013.

Het Mobil Team Meetjesland is één van de 4 mobile teams binnen regio Gent - Eeklo.

Wat

Het Mobil Team Gent - Eeklo heeft als doel mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid te begeleiden en te behandelen in hun eigen leefomgeving. Er wordt waar nodig ondersteuning gegeven aan het maatschappelijk steunsysteem. Er wordt waar nodig ondersteuning gegeven aan het maatschappelijk steunsysteem.

 Voor Wie

Het Mobil Team Gent - Eeklo richt zich tot volwassenen vanaf 16 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen.

 Hoe

De opvolging kan bestaan uit:
- het afstemmen van de samenwerking tussen de verschillende zorgpartners
  waarbij advies en coaching ten aanzien van het betrokken (professioneel)
  netwerk kan geboden worden.
- herstelondersteunende begeleiding met het accent op mogelijkheden en kansen
  waarbij de cliënt zoveel als mogelijk de regie van het zorgtraject behoudt en 
  gericht is op aansluiting bij een sociaal netwerk. De duur en de intensiteit van de
  begeleiding is afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Indien nodig kan 
  men overschakelen naar meer intensieve opname-vervangende begeleiding en
  behandeling door het volledige team. Indien een opname wenselijk is, houdt het
  Mobil Team contact met de cliënt en het behandelend team van het ziekenhuis.

Wie zijn wij

Het Mobil Team Gent - Eeklo is interdisciplinair samengesteld (inclusief ondersteunende psychiater) en werkt nauw samen met de cliënt, personen uit de omgeving van de cliënt (o.a. familie, vrienden, buren, ...) en met andere betrokken zorgverleners en trajectbegeleiders (o.a. behandelend psychiater, huisarts, maatschappelijk werkers, arbeidstrajectbegeleiders, thuiszorgdiensten, ...).

 Hoe aanmelden

Aanmelden kan iedere werkdag, tijdens de kantooruren via het centraal aanmeldnummer 09/230 56 46 of via email onthaal.mobilteam@pakt.be
De begeleiding is kosteloos

Werkingsgebied Mobil Team Meetjesland
Eeklo, Zelzate, Waarschoot, Knesselare, Maldegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Wachtebeke, Moerbeke, Lovendegem en Zomergem.

Contactgegevens Mobil Team Meetjesland

Lieselot Coppens - teamcoördinator
p/a Oostveldstraat 1
9900 Eeklo
lieselot.coppens@pakt.be
09/376 97 21

Verdere informatie kan u vinden op de website www.pakt.be