Netwerk psychiatrische thuiszorg Meetjesland

Opdrachtsverklaring

Het psychiatrisch ziekenhuis is partner in het Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Meetjesland. Het netwerk bestaat uit 23 organisaties uit de eerste (huisartsenkringen, thuiszorg), tweede (CGGZ, psychiaters) en derde lijn (psychiatrische ziekenhuizen).
Het netwerk tracht door middel van het toevoegen van een coördinatiefunctie aan de bestaande hulpverlening, een "win-win situatie" te creëren voor de cliënt en de hulpverlening.

Opdrachten netwerk

Door het ondersteunen van het hulpverlenersnetwerk, streeft het netwerk naar maximale zorgcoördinatie en -bemiddeling voor patiënten met psychische problemen.

De integrale zorg voor de patiënt staat centraal.

Complementariteit tussen bestaande diensten in de thuiszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) nastreven

Het verhogen van de draagkracht van de mantelzorg en het hulpverlenersnetwerk

Adviesgroep: biedt consulting en ondersteuning aan bestaande thuiszorgequipes en zorgbemiddelaar. Tevens zorgt de adviesgroep vor de concrete verwezenlijking van de inhoudelijke opdracht van het netwerk.

Coaching

Communicatie, intervisie en interdisciplinair overleg zijn de ankerpunten ter ondersteuning van de hulpverleners.

Contact

Indien u meer informatie wenst, kunt u terecht bij de netwerkcoördinator E. Vandoorne via mail of via het telefoonnummer: 09/376.97.11.