Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan 

Is in 1906 opgericht door de Congregatie van de Zwartzusters van de H. Philippus Neri. Na een korte tijd gefungeerd te hebben als heelkundige kliniek, werd Sint-Jan vanaf 1911 erkend als psychiatrisch ziekenhuis.

Sindsdien is het psychiatrisch centrum in voortdurende ontwikkeling. Momenteel is het P.C. Sint-Jan uitgegroeid tot een regionaal algemeen psychiatrisch ziekenhuis dat zich richt naar verscheidene doelgroepen met een specifiek behandelprogramma.

Het psychiatrisch ziekenhuis biedt plaats aan 201 personen met psychische problemen. Dankzij de inzet van 300 medewerkers wordt een professionele zorg aan de patiënten geboden. 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Beste bezoeker, patiënt, familielid,

Gezien de stijgende cijfers rond de corona epidemie nemen we als PC Sint-Jan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Om de patiënten en bewoners van onze organisatie optimaal te beschermen en om er voor te kunnen blijven zorgen dat onze hulpverleners en ondersteunende diensten hun dagelijkse taak voor u / voor uw familielid kunnen blijven waarborgen, zijn er in het PC Sint-Jan verschillende nieuwe maatregelen van kracht.
Deze maatregelen zijn hieronder terug te vinden en gaan in op
zaterdag 31/10/2020.

Wij richten ons rechtstreeks tot u opdat wij zouden mogen rekenen op uw bereidwillige medewerking om het veilig te houden in onze voorziening.

maatregelen COVID-19