Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan 

Is in 1906 opgericht door de Congregatie van de Zwartzusters van de H. Philippus Neri. Na een korte tijd gefungeerd te hebben als heelkundige kliniek, werd Sint-Jan vanaf 1911 erkend als psychiatrisch ziekenhuis.

Sindsdien is het psychiatrisch centrum in voortdurende ontwikkeling. Momenteel is het P.C. Sint-Jan uitgegroeid tot een regionaal algemeen psychiatrisch ziekenhuis dat zich richt naar verscheidene doelgroepen met een specifiek behandelprogramma.

Het psychiatrisch ziekenhuis biedt plaats aan 201 personen met psychische problemen. Dankzij de inzet van 300 medewerkers wordt een professionele zorg aan de patiënten geboden. 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Mededeling Coronavirus

In navolging van de wettelijke richtlijnen, ons opgelegd via de verantwoordelijkheid overheid, wordt beslist, met ingang vanaf
zaterdag 14 maart 2020, de cafetaria te sluiten voor alle externe bezoekers en dit t.e.m. 19 april 2020.
Enkel personeel kan met zijn persoonlijke badge gebruik maken van de cafetaria.
Wij danken alle bezoekers voor het begrip en hopen u allen terug te verwelkomen na 19 april 2020, tenzij er nieuwe maatregelen worden opgedragen.

De toegang tot het ziekenhuis wordt gesloten. Enkel personeelsleden hebben toegang d.m.v. hun personeelsbadge, niet personeelsleden wordt in uitzonderlijke gevallen toegang verleend. Voor meer informatie met betrekking tot uw familielid of kennis: gelieve u te wenden tot de behandelafdeling / PVT via het telefoonnummer 09/376 97 11.
Omwille van een ieders veiligheid, hopen wij te kunnen rekenen op uw begrip en danken voor uw medewerking.

Namens de directie

Marc Vanhauwenhuyse
Algemeen directeur

 Informatie voor externen

 Afhaalpunt voor persoonlijke materialen zorggebruikers - formulier

Brief voor familie en bezoekers formulier

 Informatie voor medewerkers

 Veelgestelde vragen COVID-19 - formulier