Ethische commissie

Het PC Sint-Jan vzw is aangesloten bij de ethische commissie Spes et Fides. Via onderstaande link kan u advies 16.01 van de ethische commissie Spes et Fides raadplegen. Dit advies  beschrijft in welke gevallen een ethisch advies moet gevraagd worden aan de ethische commissie en op welke wijze dit dient te verlopen. Dit document bevat dus belangrijke informatie voor personen die studies, onderzoeken, stage-opdrachten, bachelor- of masterproeven willen verrichten binnen het Psychiatrisch Centrum. Tevens kan u via deze link de standaarddocumenten vinden die moeten gebruiker worden voor vragen aan Spes et Fides.