Beschut Wonen Meetjesland "De Wende"

Opdracht

 
De wende biedt sedert 1990 huisvesting en begeleiding aan 50 mensen met een psychosociale problematiek.

Volgende vormen van wonen worden aangeboden:

gemeenschapshuizen

studio's (16)

project jong volwassenen

 Begeleidingsvisie

 
Het uitgangspunt van de begeleiding is het rehabilitatiedenken. Dit houdt in dat de nadruk van de begeleiding ligt op het zorgen voor (="care") en niet op het behandelen (="cure").

De begeleiding is gericht op:

het optimaal ontwikkelen van de capaciteiten van elke bewoner

het realiseren van een normaal en zinvol bestaan voor iedere bewoner

het geven van steun en hoop in hun chronisch ziek zijn

het stimuleren van sociale contacten (familie, vrienden, maatschappelijk)

het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische psychiatrische aandoening

Taken van de begeleiding

Vanuit het rehabilitatiedenken biedt elke begeleider een integrale benadering aan de individuele bewoner. Dit resulteert in een gevarieerd takenpakket zoals ADL-begeleiding, budgetbegeleiding, administratieve ondersteuning, opvolging medicatie-inname, ... Naast individuele begeleiding behoort begeleiding van een groep bewoners ook tot het takenpakket.

 Contact

 
Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met:

Els Vandoorne, coördinator

dr. P. Rombaut, verantwoordelijk psychiater

B.W. De Wende
P/a Oostveldstraat 1 - 9900 Eeklo
09/376 97 33